Torben V. Schroeder

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Torben V. Schroeder

Catherine De Angelis, Jeffrey M. Drazen, Frank A. Frizelle, Charlotte Haug, John Hoey, Richard Horton, Sheldon Kotzin, Christine Laine, Ana Marusic, A. John P.M. Overbeke, Torben V. Schroeder, Hal C. Sox, Martin B. Van Der Weyden
23.09.2004
En fellesuttalelse fra ICMJE – The International Committee of Medical Journal Editors Altruisme og tillit er grunnleggende når det dreier seg om forskning på mennesker. Enkeltpersoner stiller seg på...
Pål Gulbrandsen, Torben V. Schroeder, Josef Milerad, Magne Nylenna
30.06.2002
Det er to hovedtendenser i utviklingen innen medisinsk publisering de siste årene: Mer og mer publiseres på engelsk (2), og elektronisk publisering er blitt vanlig. Dette har ført til bekymring om...
Pål Gulbrandsen, Torben V. Schroeder, Josef Milerad, Magne Nylenna
30.06.2001
I 1998 gikk tidsskriftet Nordisk Medicin , som brakte artikler på dansk, norsk og svensk, inn etter 70 år (1). I de nasjonale medisinske tidsskriftene har omfanget av artikler på nabospråkene vært...
Catherine D. De Angelis, Jeffrey M. Drazen, Frank A. Frizelle, Charlotte Haug, John Hoey, Richard Horton, Sheldon Kotzin, Christine Laine, Ana Marusic, A. John P. M. Overbeke, Torben V. Schroeder, Harold C. Sox, Martin B. Van Der Weyden
30.06.2005
Artikkelen er en uttalelse fra The International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE). I september 2004 publiserte medlemmene av den internasjonale komité av redaktører i medisinske...