Tor Johansen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Tor Johansen (f.1969) er overlege og spesialist i nevrologi.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Nevrologisk avdeling

St. Olavs hospital

Artikler av Tor Johansen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media