Tor Harald Melberg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tor Harald Melberg

Nigussie Bogale, Mette Storebø Skadberg, Tor Harald Melberg, Alf Inge Larsen
15.03.2016
The prevailing clinical practice at Norwegian PCI centres is for patients to be hospitalised overnight in the ward or at the patient hotel after uncomplicated PCI treatment of stable angina...
Nigussie Bogale, Mette Storebø Skadberg, Tor Harald Melberg, Alf Inge Larsen
15.03.2016
Gjeldende klinisk praksis ved norske PCI-sentre er at pasienter overnatter på avdeling eller sykehotell etter ukomplisert PCI-behandling av stabil angina. Stabile pasienter i denne kategorien bør...