Tor Haldorsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tor Haldorsen

Solveig Hofvind, Ragnhild Sørum, Tor Haldorsen, Frøydis Langmark
18.01.2007
Zahl & Mæhlen gir misvisende informasjon om mammografiscreening. De omtaler antall tilfeller av histologisk verifisert infiltrerende brystkreft utover antall kliniske tilfeller oppdaget før...
Tor Haldorsen, Gry Baadstrand Skare, Rita Steen, Steinar Østerbø Thoresen
29.05.2008
Det er ofte vanskelig å evaluere effekten av offentlige helsetiltak som er rettet mot hele befolkningen eller deler av denne. I større grad enn ved kliniske studier kan tiltakene få konsekvenser man...
Tor Haldorsen, Gry Baadstrand Skare, Rita Steen, Steinar Østerbø Thoresen
13.03.2008
Livmorhalskreft er en av de få kreftformer der forekomst og dødelighet har vært fallende de senere tiår. Det er naturlig å se dette i sammenheng med at det finnes en enkel test som har vært brukt i...
Solveig Hofvind, Ragnhild Sørum, Tor Haldorsen, Frøydis Langmark
16.11.2006
Brystkreft er den hyppigste kreftformen blant kvinner, og forekomsten er stadig økende ( 1 , 2 ). Tall fra Kreftregisteret viser at brystkreftforekomsten har vært stigende fra 1953 til 2003 ( 1 )...