Tor Erlend Pedersen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Tor E. Pedersen (f. 1982) er lege i spesialisering i anestesiologi. Han deltok i planleggingen av studien, har analysert data og bidratt i manusbearbeidingen.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Avdeling for anestesiologi

Akuttklinikken

Oslo universitetssykehus

Artikler av Tor Erlend Pedersen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media