Tor Brommeland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tor Brommeland

Tor Brommeland
23.11.2020
The treatment rates for simple lumbar spine surgery vary little across Norway, but there seems to be a need for more complex spine procedures in the Northern Norway Regional Health Authority area...
Tor Brommeland
23.11.2020
Operasjonsrater for lett ryggkirurgi varierer lite i Norge, men det ser ut til å være et behov for flere tunge ryggoperasjoner i Helse Nord. Ryggkirurgi tilbys i dag ved rundt 40 offentlige sykehus...
Odd Mjåland, Andreas Nygaard, Christopher Storm-Larsen, Tor Brommeland
26.11.2019
In Norway, it is currently estimated that a bicycle is the mode of transport used in 5 % of all daily travel ( 1 ). Clear policy objectives have been set to increase the percentage to 10 %, and to 20...
Odd Mjåland, Andreas Nygaard, Christopher Storm-Larsen, Tor Brommeland
03.09.2019
I Norge regner man i dag med at 5 % av alle daglige reiser foretas med sykkel ( 1 ). Det foreligger klare politiske mål om å øke andelen opp mot 10 % og til 20 % i byene ( 2 ). En større andel...
Tor Brommeland, Rune Hennig, Radoslav Bajic
07.10.2004
Cerebral angiografi eller arkografi er en lovpålagt undersøkelse før organdonasjon kan finne sted i Norge. Denne undersøkelsen er invasiv og ressurskrevende. Utviklingen av CT- og MR-teknikker...