Tor Brommeland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

E-post: torbrom@gmail.com

Tor Brommeland er dr.med., spesialist i nevrokirurgi og overlege. Han arbeider til daglig ved Nevrokirurgisk avdeling ved Oslo universitetssykehus, Ullevål sykehus, og har en deltidsstilling ved Ortopedisk avdeling ved Sørlandet sykehus i Kristiansand.

Artikler av Tor Brommeland
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media