Tony Wader

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Tony Wader (f. 1963) er spesialist i klinisk nevrofysiologi og i nevrologi og er overlege.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Avdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologi

St. Olavs hospital

Artikler av Tony Wader
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media