Tonje Hungnes*

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap

Høgskolen i Molde

og

Seksjon for forsking og innovasjon

Helse Møre og Romsdal

Forfatterbidrag: idé, utforming/design, datainnsamling, analyse og tolking av data, litteratursøk, utarbeiding/revisjon av manuset samt godkjenning av innsendte manusversjon.

Tonje Hungnes er førsteamanuensis i organisasjon og ledelse.

Artikler av Tonje Hungnes*
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media