Tonje Amb Aksnes

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tonje Amb Aksnes

Tonje Amb Aksnes, Dag Jacobsen
01.07.2004
Det har vært kjent fra slutten av 1970-årene at narkotikakurerer har smuglet illegale stoffer i kroppens hulrom ( 1 ). Begrepet «bodypacking» (kroppspakking) finnes i litteraturen fra begynnelsen av...
Sverre E. Kjeldsen, Marcus Schultz, Kristian Vinkenes, Tonje Amb Aksnes, Aud Høieggen
12.11.2013
Bjørn Gjelsvik har en saklig omtale av våre artikler om blodtrykksbehandling ( 1 , 2 ) på lederplass i Tidsskriftet nr. 17/2013 ( 3 ), men vi tillater oss å komme med noen presiseringer som vi...
Marcus Schultz, Tonje Amb Aksnes, Aud Høieggen, Sverre Erik Kjeldsen
17.09.2013
Ulike medikamenter har ulik effekt på kardiovaskulære endepunkter når blodtrykket reduseres til omtrent samme nivå. Fire store randomiserte, kontrollerte kliniske studier viser at hemmere av renin-...