Tone Stokkereit Mattson

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tone Stokkereit Mattson

Kristin Holseth, Tone Stokkereit Mattson
27.05.2019
Children with congenital or early-onset sensorineural hearing loss are at risk of additional neurodevelopmental disorders, including visual, cognitive and motor impairments. Systematic assessment and...
Kristin Holseth, Tone Stokkereit Mattson
27.05.2019
Barn med medfødt eller tidlig utviklet sensorinevrogent hørselstap har økt risiko for andre nevroutviklingsavvik, blant annet synsvansker, kognitive og motoriske vansker. Systematisk kartlegging og...