Tone Rustøen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Tone Rustøen (f. 1956)

er sykepleier. Hun er seniorforsker ved Akuttklinikken, Avdeling forskning og utdanning, Oslo universitetssykehus og professor ved Høgskolen i Oslo. .

Ingen oppgitte interessekonflikter.

Rikshospitalet

Oslo universitetssykehus

og

Høyskolen i Oslo

Artikler av Tone Rustøen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media