Tone Rustøen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tone Rustøen

Astrid K. Wahl, Tone Rustøen, Eva Gjengedal, Jorunn Homme, Berit Rokne Hanestad
25.09.2003
Cystisk fibrose er den vanligste av de autosomalt recessivt arvelige sykdommene. Insidensen i Europa er 1 :  2 000 – 1 : 6 000 levendefødte. Fra å være en sykdom med høy dødelighet i barnealder er...
Olav Magnus S. Fredheim, Gunnvald Kvarstein, Eva Undall, Audun Stubhaug, Tone Rustøen, Petter C. Borchgrevink
20.09.2011
Etter kirurgiske inngrep som er for omfattende til å utføres som dagkirurgi, vil vanligvis smertene uten behandling variere fra moderate til svært intense. Dersom man derimot planlegger...