Tone Ovesen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tone Ovesen

Renate Bendiksen, Tone Ovesen, Anne-Mette Asfeldt, Dag Seeger Halvorsen, Kirsten Gravningen
13.01.2020
Of all infectious diseases, tuberculosis claims the highest number of lives globally ( 1 ), but its prevalence in Norway is declining and is among the world’s lowest ( 2 ). In 2017, altogether...
Renate Bendiksen, Tone Ovesen, Anne-Mette Asfeldt, Dag Seeger Halvorsen, Kirsten Gravningen
13.01.2020
Tuberkulose er den infeksjonssykdommen som tar flest liv i verden ( 1 ), men forekomsten i Norge er synkende og blant verdens laveste ( 2 ). I 2017 ble 261 pasienter med tuberkulose meldt til...
Anne Mette Asfeldt, Drude Lind Bratlien, Anita Brekken, Nina Alette Wikan, Tone Ovesen, Kirsten Gravningen
20.02.2018
In the autumn of 2015, more than 5 000 asylum seekers crossed the border from Russia into Norway. This had a major impact on the town of Kirkenes with its 10 000 inhabitants and one of the country...
Anne Mette Asfeldt, Drude Lind Bratlien, Anita Brekken, Nina Alette Wikan, Tone Ovesen, Kirsten Gravningen
19.02.2018
Mer enn 5 000 asylsøkere krysset grensen fra Russland til Norge høsten 2015. Det fikk stor betydning for Kirkenes by med 10 000 innbyggere og et av landets minste sykehus. Hvordan opplevde...