Tone Nygard Flølo

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Global helse og samfunnsmedisin

Universitetet i Bergen

Ho har bidratt med datainnsamling, revisjon av manus og godkjenning av innsendt manus.

Tone Nygard Flølo er sykepleier og ph.d.-stipendiat.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Tone Nygard Flølo
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media