Tone Margrethe Saxebøll Slåke

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tone Margrethe Saxebøll Slåke

Christine Gaarder, Thomas Geisner, Stig Eggen Hermansen, Bent Åge Rolandsen, Tone Margrethe Saxebøll Slåke, Torben Wisborg
18.11.2019
Det nasjonale systemet for behandling av alvorlig skadde trenger løpende revisjon. Det er tid for den første store gjennomgangen av planen, og nå er det mulighet for å komme...