Tone Lise Åvitsland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Seksjon for gastromedisin

Avdeling for transplantasjonsmedisin

Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Tone Lise Åvitsland er ph.d., spesialist i indremedisin og fordøyelsessykdommer og overlege.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Tone Lise Åvitsland
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media