Tone Holte

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tone Holte

Tone Holte
12.08.2010
Sjeldne diagnoser krever individuell tilnærming og helhetstenkning. Pasient og pårørende bør kunne stole på at informasjon om tilstanden blir innhentet og tatt hensyn til ved innleggelse i sykehus. «...