Tone Bruun

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tone Bruun

Tone Bruun, Britt Nakstad, Margrethe Greve-Isdahl, Heidi Hovde, Truls M. Leegaard, Elmira Flem
24.06.2019
Premature barn er sårbare for alvorlig rotavirusgastroenteritt. Det er anbefalt å vaksinere de premature barna mens de ligger på sykehus, slik at de ikke blir for gamle til å...
Astrid Løvlie, Hans Blystad, Tone Bruun
15.12.2015
Recent developments remind us that communicable diseases with their unpredictable nature and potential for local and global epidemics have not yet been relegated to history. The Surveillance System...
Astrid Løvlie, Hans Blystad, Tone Bruun
15.12.2015
Utviklingen de senere årene gir en påminnelse om at infeksjonssykdommer med sin uforutsigbare karakter og sitt potensial for lokale og globale epidemier ikke hører historien til. Meldingssystem for...