Tone Breines Simonsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Tone Breines Simonsen (f. 1963) er jordmor, prosjektkoordinator og masterstudent.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Forskningssenteret HØKH

Akershus universitetssykehus

og

Kvinneklinikken

Akershus universitetssykehus

og

Avdeling for helsefag

Institutt for helse og samfunn

Det medisinske fakultet

Universitetet i Oslo

Artikler av Tone Breines Simonsen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media