Tommy Haugan

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tommy Haugan

Tommy Haugan, Inger Johanne Bakken, Ola Storrø, Torbjørn Øien, Arnulf Langhammer
06.11.2008
Bronkial astma og kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) er hyppig forekommende sykdommer som medfører store helseplager for enkeltmennesker og høye kostnader for samfunnet. Det er utarbeidet...
Tommy Haugan, Inger Johanne Bakken, Ola Storrø, Torbjørn Øien, Arnulf Langhammer
06.11.2008
Bronchial asthma and chronic obstructive lung disease (COPD) are prevalent diseases that affect the health of individuals to a large extent and are associated with high costs for society...
Tommy Haugan, Team Semin
30.08.2001
Forplantningen er livets viktigste kamp sett fra et evolusjonært perspektiv. Evolusjonen har selektert frem biologiske mekanismer som gir en kontroll over forplantningen. Det interessante er hvem som...