Tomas Larsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Hjerteseksjonen

Medisinsk avdeling

Sørlandet sykehus

Arendal

Han har bidratt med datainnsamling, revisjon og godkjenning av manuskript.

Tomas Larsen er spesialist i indremedisin og i hjertesykdommer og er overlege.

Artikler av Tomas Larsen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media