Tom Monclair

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tom Monclair

Tom Monclair
10.01.2017
Labial adhesion in girls seldom needs treatment. In this issue of the Journal of the Norwegian Medical Association, S. Knudtzon and colleagues publish an informative article about the diagnosis and...
Tom Monclair
10.01.2017
Adhesjon av de små kjønnsleppene hos jenter trenger sjelden behandling. I dette nummer av Tidsskriftet har S. Knudtzon og medarbeidere en informativ artikkel om diagnostikk og behandling av adhesjon...
Tom Monclair
21.09.2006
Behandlingen av solide, maligne svulster i barnealderen er utpreget multimodal, og samarbeid innen et tverrfaglig barneonkologisk team er en forutsetning for gode resultater. Kirurgi inngår som et...
Tom Monclair, Tryggve Lundar, Bjarne Smevik, Ingunn Holm, Karen Helene Ørstavik
26.11.2013
Currarinos syndrom (CS) ( 1 ) er en sjelden tilstand, med svært variabel klinisk presentasjon, som i en del tilfeller arves autosomalt dominant ( 2 , 3 ). Frem til 2008 var det kun publisert vel 300...
Tom Monclair, Tryggve Lundar, Bjarne Smevik, Ingunn Holm, Karen Helene Ørstavik
26.11.2013
Currarino syndrome (CS) ( 1 ) is a rare condition with a highly variable clinical presentation, which in some cases is inherited in an autosomal dominant fashion ( 2 , 3 ). Up until 2008, around 300...