Tom Eirik Mollnes

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tom Eirik Mollnes

Vegard Bruun Wyller, Silje Endresen Reme, Tom Eirik Mollnes
15.12.2015
The underlying pathophysiology in chronic fatigue syndrome/myalgic encephalomyelitis (CFS/ME) is unclear, and there is disagreement in the field over diagnostic criteria and treatments. Here, we...
Knut Tore Lappegård, Anna Bjerre, Geir Erland Tjønnfjord, Tom Eirik Mollnes
20.10.2015
The complement system plays a central part in the body’s infection defence mechanism, but it is also involved in tissue homeostasis generally. Undesirable activation of the system occurs in...
Dag Sørlie, Torben Wisborg, Lennart Wählby, Arne Wilskow, Tom Eirik Mollnes, Jann Gamnes, Egil Arnesen
17.02.2005
78 prosjekt fikk støtte fra forskningsprogrammet og har brukt den. Vi fikk spørreskjemasvar fra 77 (45 som fikk driftsmidler, 10 lønn og 22 begge deler). 36 (47 %) angir å ha fullført prosjektet, 5 (...
Knut Tore Lappegård, Anna Bjerre, Geir Erland Tjønnfjord, Tom Eirik Mollnes
20.10.2015
Komplementsystemet er sentralt i infeksjonsforsvaret, men det deltar også i den generelle vevshomøostasen. Ved flere sykdommer skjer det en uhensiktsmessig aktivering av systemet, derfor er hemming...
Vegard Bruun Wyller, Silje Endresen Reme, Tom Eirik Mollnes
15.12.2015
Ved kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati (CFS/ME) er det uavklarte underliggende sykdomsmekanismer og faglig uenighet om diagnosekriterier og behandlingsmetoder. Her gjennomgår vi...