Tom Eirik Mollnes

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tom Eirik Mollnes

Elin Storjord, Linda Torrissen Hennø, Tom Eirik Mollnes, Ole-Lars Brekke
09.01.2020
Cytokines may become an important diagnostic tool in the future, but for the time being are mainly used in research. Cytokines are small signalling proteins which include interleukins (IL),...
Elin Storjord, Linda Torrissen Hennø, Tom Eirik Mollnes, Ole-Lars Brekke
06.01.2020
Cytokiner kan bli et viktig diagnostisk verktøy i fremtiden, men er inntil videre mest brukt i forskning. Cytokiner er små signalproteiner som bl.a. omfatter interleukiner (IL), kjemokiner,...
Vegard Bruun Wyller, Silje Endresen Reme, Tom Eirik Mollnes
15.12.2015
The underlying pathophysiology in chronic fatigue syndrome/myalgic encephalomyelitis (CFS/ME) is unclear, and there is disagreement in the field over diagnostic criteria and treatments. Here, we...
Knut Tore Lappegård, Anna Bjerre, Geir Erland Tjønnfjord, Tom Eirik Mollnes
20.10.2015
The complement system plays a central part in the body’s infection defence mechanism, but it is also involved in tissue homeostasis generally. Undesirable activation of the system occurs in...
Dag Sørlie, Torben Wisborg, Lennart Wählby, Arne Wilskow, Tom Eirik Mollnes, Jann Gamnes, Egil Arnesen
17.02.2005
78 prosjekt fikk støtte fra forskningsprogrammet og har brukt den. Vi fikk spørreskjemasvar fra 77 (45 som fikk driftsmidler, 10 lønn og 22 begge deler). 36 (47 %) angir å ha fullført prosjektet, 5 (...
Knut Tore Lappegård, Anna Bjerre, Geir Erland Tjønnfjord, Tom Eirik Mollnes
20.10.2015
Komplementsystemet er sentralt i infeksjonsforsvaret, men det deltar også i den generelle vevshomøostasen. Ved flere sykdommer skjer det en uhensiktsmessig aktivering av systemet, derfor...
Vegard Bruun Wyller, Silje Endresen Reme, Tom Eirik Mollnes
15.12.2015
Ved kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati (CFS/ME) er det uavklarte underliggende sykdomsmekanismer og faglig uenighet om diagnosekriterier og behandlingsmetoder. Her gjennomgår vi...