Tobias Hauge

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tobias Hauge

Tobias Hauge, Egil Johnson, Olav Sandstad, Hans-Olaf Johannessen, Erik Trondsen
27.05.2014
An epiphrenic oesophageal diverticulum develops as the result of increased pressure in the oesophageal wall (pulsion diverticulum). The diverticulum is located in the distal 10 cm of the oesophagus,...
Tobias Hauge, Egil Johnson, Olav Sandstad, Hans-Olaf Johannessen, Erik Trondsen
27.05.2014
En epifrenisk oesophagusdivertikkel oppstår som følge av økt trykk i oesophagusveggen (pulsjonsdivertikkel). Divertikkelen sitter i distale 10 cm av oesophagus med herniering av mucosa og submucosa...