Tina Bakkebø

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Tina Bakkebø (f. 1980) er cand.pharm. og rådgiver RELIS Vest, Haukeland universitetssykehus.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Tina Bakkebø
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media