Tilmann von Soest

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tilmann von Soest

Tilmann von Soest, Anders Bakken, Willy Pedersen, Mira A. Sletten
29.06.2020
The measures to limit the spread of infection during the COVID-19 pandemic have intruded on all our lives. Young people have been particularly affected. Schools closed on 13 March 2020 in Norway, and...
Tilmann von Soest, Willy Pedersen, Anders Bakken, Mira A. Sletten
29.06.2020
The strategy to rein in the COVID-19 pandemic has been based on infection control and restrictions on the daily life of the population ( 1 ). Hand washing and social distancing ( 2 ) are especially...
Tilmann von Soest, Willy Pedersen, Anders Bakken, Mira A. Sletten
16.06.2020
Strategien for å begrense covid-19-pandemien har vært basert på smittevern og restriksjoner i folks dagligliv ( 1 ). Håndvask og sosial distansering ( 2 ) er særlig...
Tilmann von Soest, Anders Bakken, Willy Pedersen, Mira A. Sletten
16.06.2020
Tiltakene for å begrense smittespredning i forbindelse med covid-19-pandemien har vært inngripende for alle. Ikke minst har ungdom blitt påvirket. 13. mars 2020 ble skolene stengt og det ble innført...
Tilmann von Soest, Ingela Lundin Kvalem, Helge Einar Roald, Knut Chr. Skolleborg
01.07.2004
I Norge eksisterer det ingen sikre tall på forekomst av kosmetisk kirurgi. Flere aviser har anslått at 40 000 – 70 000 norske kvinner har fått gjennomført en brystforstørrelse, og at inntil 100 000...
Hege Kornør, Willy Pedersen, Tilmann von Soest, Ingeborg Rossow, Jørgen G. Bramness
06.05.2010
Benzodiazepiner er mye brukt ved angstsymptomer og angstlidelser, som er blant de hyppigst forekommende psykiske lidelsene ( 1 , 2 ). En behandlingsmessig utfordring ved bruk av benzodiazepiner er...