Thorleif Næss

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Thorleif Næss

Thorleif Næss
17.06.2010
Jeg registrerer at nevrologene Harald Schrader og Lars Jacob Stovner i Tidsskriftet nr. 5/2010 forsøker å trekke professor Per Holcks kunnskaper i tvil ( 1 ). For mange nakkeskadede er det...