Thoresen L

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Thoresen L

Kaasa S, Thoresen L
20.09.1998
Omkring en tredel av alle nye krefttilfeller kan settes i sammenheng med kostholdet (1). Hvilke faktorer i kosten som direkte kan forklare denne årsakssammenhengen er uklart, men det finnes flere...