Thore André Henrichsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Thore André Henrichsen

Morten Andreas Horn, Tilde Broch Østborg, Siri Hagen Brelin, Thore André Henrichsen, Svein Aarseth
04.09.2018
Equal treatment is an absolute requirement in the Code of Ethics for Doctors. How may oncologists and other doctors handle information on commercial treatment options if the requirement of equal...
Morten Andreas Horn, Tilde Broch Østborg, Siri Hagen Brelin, Thore André Henrichsen, Svein Aarseth
03.09.2018
Likebehandling er et ufravikelig krav i Etiske regler for leger. Hvordan kan onkologer og andre leger håndtere informasjon om kommersielle behandlingsmuligheter dersom kravet til likebehandling skal...