Thorbjørn Johan Sander

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Thorbjørn Johan Sander

Thorbjørn Johan Sander
17.04.2008
Det statlige støtteapparat er i dag først og fremst innrettet mot å oppfylle døves rett til opplæring i tegnspråk. Dette medfører at barn med cochleaimplantat ikke kan velge kommunikasjonsform fritt...