Thora Elisabet Jonsdottir

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Thora Elisabet Jonsdottir

Thora Elisabet Jonsdottir, Eva Meling Ødegaard, Øystein Kalsnes Jørstad
12.11.2020
Esterman-programmet bør ikke brukes for å avgjøre om synsfeltkravene til førerkort er oppfylt. Synskravene til førerkort legger spesiell vekt på synsstyrke og synsfelt. De norske kravene er de samme...
Thora Elisabet Jonsdottir, Øygunn Utheim, Øystein Kalsnes Jørstad
15.12.2015
En mann i 60-årene oppsøkte legevakt grunnet forbigående synstap på venstre øye. De to forutgående ukene hadde han opplevd anfall av et par minutters varighet med dobbeltsyn eller partielle...