Thor Trovik

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Thor Trovik (f. 1959) er dr.med, spesialist i hjertesykdommer og seksjonsoverlege ved Hjertemedisinsk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge. Han er leder for Norsk Cardiologisk Selskaps arbeidsgruppe for invasiv kardiologi.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Thor Trovik
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media