Thor Indseth

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Klynge for forskning og analyse av helsetjenesten

Folkehelseinstituttet

Han har bidratt med idé, revisjon av manuset og godkjenning av innsendte manusversjon.

Thor Indseth er avdelingsdirektør.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Thor Indseth
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media