Thomas Schopf

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet (RAAO)

og

Nasjonalt senter for e-helseforskning

Universitetssykehuset Nord-Norge

Han har bidratt i utforming og bearbeiding av manus.

Thomas Schopf er ph.d., spesialist i hud- og veneriske sykdommer og overlege.

Artikler av Thomas Schopf
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media