Thomas Schiøler

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Thomas Schiøler

Henriette Lipczak, Thomas Schiøler
20.11.2001
Artikkelen er tidligere publisert i Ugeskrift for Læger 2001; 163: 5350 – 5 Ved en utilsigtet hændelse (UH) forstås en utilsigtet begivenhed, der indebærer en risiko for eller påfører patienten en...