Thomas Jareld

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Thomas Jareld

Thomas Jareld
13.12.2011
Jeg leste med interesse artikkelen av Nakken & Brodtkorb om epilepsi og religion i Tidsskriftet nr. 13 – 14/2011 ( 1 ). Tor K. Larsen kommenterer artikkelen i nr. 20/2011 med viktige poenger: «...