Thomas Høiseth

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Thomas Høiseth

Helge Waal, Aud L Krook, Gabrielle Welle-Strand, Olav Espegren, Redar Hole, Kristin Bergstad Lazaridis, Morten Sandvold, Sverre Moen, Thomas Høiseth
20.08.2001
I Norge er det i perioden 1998 – 2000 bygd ut et landsdekkende system for medikamentassistert rehabilitering med bruk av metadon og buprenorfin. Etter tre år er 1 074 personer i behandling. Modellen...