Thomas Åbyholm

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Thomas Åbyholm

Ritsa Storeng, Thomas Åbyholm, Tom Tanbo
19.04.2007
Overlevelsesratene etter kreftsykdom hos prepubertale jenter og hos kvinner i fertil alder er blitt betydelig bedre. Kjemoterapi og strålebehandling induserer imidlertid apoptose i ovariets follikler...
Gudvor Ertzeid, Peter Fedorcsak, Thomas Åbyholm, Tom Tanbo
29.11.2006
Ved assistert befruktning øker sjansen for graviditet når det blir tilbakeført flere embryoer, men også sannsynligheten for flerlingsvangerskap – med økt risiko for obstetriske og neonatale...
Nan B. Oldereid, Thomas Åbyholm, Tom Tanbo, Inger Elise Engelund, Lorentz M. Irgens
09.10.2003
Det første barnet unnfanget ved in vitro-fertilisering (prøverørsbehandling) ble født i England i 1978 ( 1 ), og metoden benyttes i dag som behandlingstilbud ved de fleste årsaker til ufrivillig...
Agnete Bache-Wiig Mathisen, Stein Vaaler, Elisabeth Dramstad, Thomas Åbyholm
20.02.2002
Finansiering av sykehusene i Norge er dels aktivitetsbasert, hvor inntektene kommer fra DRG-refusjon (1), poliklinisk aktivitet, kurdøgn og stykkpris for enkelte diagnoser (2). I tillegg til den...