Theresa Wilberg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Theresa Wilberg

Theresa Wilberg
10.01.2002
Omarbeidet prøveforelesning for den medisinske doktorgrad, selvvalgt emne, Universitetet i Oslo, 7.4. 2000 Hyppig forekomst (prevalens 10 – 14 %) (1) og høyt forbruk av psykiatriske og somatiske...
Sigmund Karterud, Theresa Wilberg
30.08.2002
I løpet av de senere årene har den innflytelsesrike American Psychiatric Association (APA), utarbeidet behandlingsretningslinjer for forskjellige psykiatriske lidelser. Disse har inspirert til...
Theresa Wilberg, Elfrida Hartveit Kvarstein, Jan Ole Røvik
09.12.2014
Patients with personality disorders constitute a large proportion of patients treated by the psychiatric specialist health service ( 1 ). Psychosocial treatment, including psychotherapy, is the...
Theresa Wilberg, Elfrida Hartveit Kvarstein, Jan Ole Røvik
09.12.2014
Pasienter med personlighetsforstyrrelser utgjør en stor andel av dem som behandles i den psykiatriske spesialisthelsetjenesten ( 1 ). Psykososial behandling, inkludert psykoterapi, er...