Theresa Wilberg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Theresa Wilberg (f. 1955) er ph.d., spesialist i psykiatri med spesialkompetanse på personlighetsforstyrrelser og overlege. Hun er medlem av styret for den europeiske foreningen for studier av personlighetsforstyrrelser.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Forsknings- og utviklingsavdelingen

Klinikk psykisk helse og avhengighet

Oslo universitetssykehus, Aker

Artikler av Theresa Wilberg
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media