Theis Huldt-Nystrøm

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Theis Huldt-Nystrøm

Katarina Zak Stangeland, Theis Huldt-Nystrøm, Xiaotong Li, Kjersti Danielsen
17.09.2019
Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139: 1173–6. I Tidsskriftet nr. 12/2019 på side 1175 skal siste setning i nest siste avsnitt være: Isotretinoinbehandling bør vurderes raskt ved arrdannende eller alvorlig...
Katarina Zak Stangeland, Theis Huldt-Nystrøm, Xiaotong Li, Kjersti Danielsen
09.09.2019
Akne bør ikke oppfattes som en selvbegrensende ungdomsplage. På grunn av økende problemer med antibiotikaresistente bakterier anbefales restriktiv bruk av peroral og topikal antibiotika. Det finnes...
Theis Huldt-Nystrøm, Kjersti Danielsen, Xiaotong Li, Katarina Zak Stangeland
02.10.2017
Rosacea er en vanlig forekommende kronisk residiverende ansiktsdermatose, som ofte har negativ innvirkning på livskvaliteten. Behandlingen er symptomatisk og består av antiinflammatoriske midler,...
Kjetil K.S. Guldbakke, Ole-Martin Rørdam, Theis Huldt-Nystrøm, Helle Kathrine Hanssen, Finn Høivik
23.09.2010
Infantile hemangiomer er godartede karderiverte tumorer. De opptrer hos 8 – 12 % av alle barn ( 1 ). Vanligvis kommer de til syne i løpet av de første ukene etter fødselen. Behandling må vurderes...