Tharald Hetland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tharald Hetland

Tharald Hetland
10.01.2001
Det er en økende erkjennelse av at bekjempelsen av sykdommene tuberkulose, HIV/AIDS og malaria henger nøye sammen med fattigdomsbekjempelsen i verden. WHO, Verdensbanken og andre FN-organer samt...