Terje Tørrissen*

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Terje Tørrissen*

Terje Tørrissen*
23.08.2007
Det innlegges årlig et stort antall pasienter i norske akuttpsykiatriske poster ( 1 ). Noen utskrives etter få timer, mens innleggelsen for andre representerer starten på lengre opphold i...
Terje Tørrissen*
23.08.2007
A large number of patients are admitted to acute psychiatric wards in Norway annually ( 1 ). Some are discharged after a few hours, but for others it is the beginning of long-term treatment within...