Terje Lømo

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Terje Lømo

Leif Gjerstad, Vidar Jensen, Iver Arne Langmoen, Terje Lømo, Edvard Ingjald Moser, May-Britt Moser, Johan Frederik Storm, Jon Storm-Mathisen
16.06.2020
‘Per Andersen uncovers the brain’ – picture from the front page of the Aftenposten evening edition, Saturday 9 April 1988, which carried an interview with Per Andersen on memory and learning in...
Leif Gjerstad, Vidar Jensen, Iver Arne Langmoen, Terje Lømo, Edvard Ingjald Moser, May-Britt Moser, Johan Frederik Storm, Jon Storm-Mathisen
15.06.2020
«Per Andersen avslører hjernen» – bilde fra forsiden av Aftenposten lørdag aften 9. april 1988, der Per Andersen ble intervjuet om hukommelse og læring i...
Terje Lømo
09.12.2014
Norwegian neuroscience research began with Fridtjof Nansen 130 years ago, accelerated from the 1950s and has now been honoured with the greatest prize of all for fundamental discoveries about how the...
Terje Lømo
09.12.2014
Norwegian neuroscience research began with Fridtjof Nansen 130 years ago, accelerated from the 1950s and has now been honoured with the greatest prize of all for fundamental discoveries about how the...
Terje Lømo
09.12.2014
Norsk nevroforskning startet med Fridtjof Nansen for 130 år siden, skjøt fart fra 1950-årene og krones nå med den gjeveste prisen av alle for fundamentale oppdagelser om hvordan hjernen arbeider May-...