Terje Lømo

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Terje Lømo

Terje Lømo
09.12.2014
Norwegian neuroscience research began with Fridtjof Nansen 130 years ago, accelerated from the 1950s and has now been honoured with the greatest prize of all for fundamental discoveries about how the...
Terje Lømo
09.12.2014
Norwegian neuroscience research began with Fridtjof Nansen 130 years ago, accelerated from the 1950s and has now been honoured with the greatest prize of all for fundamental discoveries about how the...
Terje Lømo
09.12.2014
Norsk nevroforskning startet med Fridtjof Nansen for 130 år siden, skjøt fart fra 1950-årene og krones nå med den gjeveste prisen av alle for fundamentale oppdagelser om hvordan hjernen arbeider May-...