Terje Dybvik

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Terje Dybvik

Tor Skomedal, Sigrid Hanem, Terje Dybvik, Stein Opjordsmoen Ilner
12.11.2013
Central anticholinergic syndrome can be life-threatening. The condition can occur as a result of unintended strong anticholinergic actions of a range of drugs. In rare cases, injection of olanzapine...
Tor Skomedal, Sigrid Hanem, Terje Dybvik, Stein Opjordsmoen Ilner
12.11.2013
Sentralt antikolinergt syndrom kan være livstruende. Tilstanden skyldes utilsiktet sterk antikolinerg virkning av en rekke medikamenter. I sjeldne tilfeller kan injeksjon av olanzapinpamoat gi en...