Ted Reichborn Kjennerud

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ted Reichborn Kjennerud

Ted Reichborn Kjennerud, Kjetil Telle
23.09.2019
Good registry data are required to ensure that the treatment you receive will not be dependent on where you live. Modern psychiatric treatment should be based on solid scientific evidence and laid...
Ted Reichborn-Kjennerud, Kjetil Telle
23.09.2019
Gode registerdata er nødvendig for å sikre at behandlingen du får, ikke er avhengig av hvor du bor. Moderne psykiatrisk behandling skal være basert på solid vitenskapelig evidens og nedfelt i...