Syse A

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Syse A

Syse A
30.11.1997
Sammendrag Her drøftes de viktige interesser som vernes av taushetspliktsbestemmelser, og enkelte interesser som kan tilsi at taushetsplikten i gitte situasjoner kan, bør eller skal vike...