Sverre Mørk

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Sverre Mørk

Hanne F. Harbo, Sverre Mørk, Christian Vedeler, Kjell-Morten Myhr
06.09.2007
I disse dager etableres et register og en biobank for norske pasienter med multippel sklerose. Biobanken vil inneholde kliniske opplysninger og DNA, serum, spinalvæske og vev fra pasienter med...
Fredrik Romi, Christian Vedeler, Ole-Bjørn Tysnes, Sverre Mørk, Johan A. Aarli
30.04.2000
Polynevropati (1, 2) skyldes affeksjon av mange perifere nerver. Symptomene kan være sensoriske, motoriske og/eller autonome, og tilstanden kan ha mange årsaker. Vanlige årsaker til polynevropati er...
Eyvind Rødahl, Torstein Bertelsen, Johan Seland, Jarle Birger Arnes, Sverre Mørk
30.11.2000
En svulst i orbitaregionen defineres som en solid eller cystisk oppfylling beliggende bak septum orbitale. Tilstanden er relativt uvanlig. Større serier med orbitasvulster har de senere år vært...
Fredrik Romi, Alf Inge Smivoll, Sverre Mørk, Ole-Bjørn Tysnes
10.03.2000
Creutzfeldt-Jakobs sykdom karakteriseres av raskt progredierende demens, ataksi, myoklonus og flere andre nevrologiske utfall med pyramidale og ekstrapyramidale tegn (1). Den rammer stort sett eldre...
Anette Storstein, Eirik Helseth, Tom Børge Johannesen, Till Schellhorn, Sverre Mørk, René van Helvoirt
04.02.2011
Hvert år får ca. 200 norske pasienter over 15 år diagnosen høygradig gliom (HGG), en ondartet hjernesvulst med et aggressivt vekstmønster ( 1 ). Denne typen svulster har fortsatt en svært dårlig...