Sverre Litleskare

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Allmennmedisinsk forskningsenhet

NORCE Norwegian Research Centre

Bergen

Han har bidratt med idé, planlegging og utforming, revisjon og endelig godkjenning av manuskriptet.

Sverre Litleskare er lege i spesialisering i allmennmedisin og seniorforsker.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Sverre Litleskare
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media