Sverre Litleskare

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Allmennmedisinsk forskningsenhet

NORCE Norwegian Research Centre

Bergen

Han har bidratt med idé, planlegging og utforming, revisjon og endelig godkjenning av manuskriptet.

Sverre Litleskare er lege i spesialisering i allmennmedisin og seniorforsker.

Artikler av Sverre Litleskare
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media