Sverre Grepperud

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Sverre Grepperud

Sverre Grepperud
28.05.2009
Kvalitet er et abstrakt og subjektivt begrep som stadig oftere anvendes i sammenheng med helsetjenester. Både uklarhet og et for omfattende innhold kan føre til at begrepet ikke har et substansielt...