Sven Chr. Enger

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Sven Chr. Enger

Sven Chr. Enger
15.05.2003
Åsberg, A, red Brukerhåndbok i klinisk kjemi 2. utg. 605 s, tab, ill. Haugesund: Norsk forbund for klinisk kjemi, 2002. Pris NOK 498 ISBN 82- 7868- 032 - 9 Brukerhåndbok i klinisk kjemi, med...