Sveinung Sørhaug

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Sveinung Sørhaug er ph.d., spesialist i lungesykdommer, overlege ved Lungemedisinsk avdeling, St. Olavs hospital, og førsteamanuensis ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU. Han er nestleder i Norsk lungekreftgruppe.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Sveinung Sørhaug
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media